Sự khác biệt của Amon Kindercare

CÙNG TRẺ AMON BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp Xây dựng ý thức cho trẻ em là cả một quá trình toàn diện. Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường được đưa vào giảng dạy theo hướng tích hợp. Từ những việc đơn giản nhất là nhắc các bé […]