Sự khác biệt của Amon Kindercare

78176965_196351751410187_4836868052790280192_o

𝗖𝗵𝘂́𝗰 𝗺𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗲́ 𝗰𝗼́ 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟭𝟭, 𝟭𝟮

𝗖𝗵𝘂́𝗰 𝗺𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗲́ 𝗰𝗼́ 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟭𝟭, 𝟭𝟮. Tháng nào cũng vậy, các bạn nhỏ Amon lại được quây quần bên nhau trong buổi tiệc sinh nhật tập thể tại trường. Các bé đã cùng nhau thổi nến, cắt bánh sinh nhật, cùng nhau ăn bánh và hát vang bài hát […]