Một ngày của bé

Đăng ngày: 16/05/2016 Lượt xem: 5760

LỊCH HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY Ở TRƯỜNG CỦA BÉ

 

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG
KHỐI LỚP NHÀ TRẺ /TINY + KHỐI LỚP MGB/ BABY  KHỐI LỚP MGN/HONEY +  KHỐI LỚP MGL/ KINDER
7h15

8h15

Đón trẻ vào lớp  và  Ăn sáng

 

Đón trẻ vào lớp  và  Ăn sáng
8h15 Tập thể dục buổi sáng Tập thể dục buổi sáng
8h30 Circle time lần 1: Xem tranh ảnh, trò chuyện với trẻ về hoạt động trong ngày ứng dụng phương pháp giáo dục sớm Circle time lần 1: Xem tranh ảnh, trò chuyện với trẻ về hoạt động trong ngày ứng dụng phương pháp giáo dục sớm!
8h45 Hoạt động vừa học vừa chơi số 1 Hoạt động vừa học vừa chơi số 1
9h15 Rèn kỹ năng tự phục vụ & ăn nhẹ Hoạt động vừa học vừa chơi số 2
9h45 Hoạt động vừa học vừa chơi số 2 Rèn kỹ năng tự phục vụ & ăn nhẹ
10h15 Hoạt động vừa học vừa chơi số 3 Hoạt động vừa học vừa chơi số 3
10h45 Ăn trưa: Bao gồm cả thời gian vệ sinh trước và sau khi ăn Hoạt động vừa học vừa chơi số 4
11h15 Kết thúc bữa ăn lúc 11.30 và nghỉ trưa Ăn trưa: Bao gồm cả thời gian vệ sinh trước và sau khi ăn
12h00 Nghỉ trưa Nghỉ trưa
13h50 Ngủ dậy, uống nước, đi vệ sinh Ngủ dậy, uống nước, đi vệ sinh
14h00 Ăn chiều Hoạt động vừa học vừa chơi số 5
14h30 Hoạt động vừa học vừa chơi số 4 Ăn chiều
15h00 Hoạt động vừa học vừa chơi số 5 Hoạt động vừa học vừa chơi số 6
15h30 Hoạt động vừa học vừa chơi 6 Hoạt động vừa học vừa chơi số 7
16h00 Uống sữa hạt Uống sữa hạt
16h15 Cirle time lân 2: Tổng kết hoạt động của một ngày Cirle time lân 2: Tổng kết hoạt động của một ngày
16h30 Trả trẻ + Hoạt động góc: Trẻ được rèn các kỹ năng chơi các góc yêu thích: Góc đọc sách, góc tạo hình, góc nấu ăn, góc xây dựng, góc hóa trang… Hoạt động vừa học vừa chơi số 8
17h00 Trả trẻ + Hoạt động góc: Trẻ được rèn các kỹ năng chơi các góc yêu thích: Góc đọc sách, góc tạo hình, góc nấu ăn, góc xây dựng, góc hóa trang… Trả trẻ

Hoạt động góc: Trẻ được rèn các kỹ năng chơi các góc yêu thích: Góc đọc sách, góc tạo hình, góc nấu ăn, góc xây dựng, góc hóa trang…

17h30 Trông trẻ muộn Trông trẻ muộn

 

Bình luận Facebook:

Các bài viết khác: