Câu hỏi đã được trả lời

  • Đối với những lớp có tối đa 25 bạn, thì giờ học tiếng Anh sẽ ntn.

    Đăng ngày: 14/05/2016 Lượt xem: 406

    Đối với những lớp có tối đa 25 bạn, thì giờ học tiếng Anh sẽ ntn. Lớp đông như thế có sợ ảnh hưởng đến việc học không?

  • Trả lời

    •  Vào giờ học tiếng Anh sẽ được chia theo nhóm. (mỗi lớp chia 2 nhóm)
    • Trong giờ học sẽ chia thành các nhóm nhỏ để hoạt động theo cặp nên giáo viên vẫn có thể theo sát và dạy được cho tất cả các bạn

Gửi câu hỏi