Các bạn nhỏ lớp Honey (4-5 tuổi) bắt đầu làm quen với môn Toán UCMAS?

Đăng ngày: 18/02/2019 Lượt xem: 329

Toán học là bộ môn quan trọng cho hành trang các bé vào lớp lớp. Toán học rèn luyện cho các bé tư duy logic và nó được áp dụng thường xuyên trong cuộc sống thường ngày.

Tại Amon Kindercare, học kỳ II của lứa tuổi lớp Honey 4-5 tuổi, các bé đã và được được tập làm quen  toán UCMAS: chương trình bàn tính và số học trí tuệ.

Chương trình này sẽ giúp bé bước đầu làm quen với các con số và phép tính cộng trừ đơn giản

52823352_410681043000244_467640926861262848_n

1. Cấp độ KG1A

Đây là cấp độ đầu tiên của chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ UCMAS dành cho lứa tuổi từ 4-6 tuổi. Mọi phần tính toán của học sinh đều bắt buộc phải làm trên bàn tính. Học sinh thực hiện nhanh và chính xác các thao tác cơ bản trên bàn tính sẽ là nền tảng cho các phần tính toán nâng cao sau này.

Ở cấp độ này, học sinh sẽ được:

–         Tìm hiểu về bàn tính.

–         Nhận biết số trên bàn tính.

–         Học Cộng và trừ trực tiếp (cộng trừ không công thức)

–         Học Các công thức bạn nhỏ cộng (SF+): 4 công thức

52038523_410681326333549_7911832442204323840_n

2. Cấp độ KG1B

Ở cấp độ này, học sinh vừa được tiếp tục luyện tập trên bàn tính, vừa được làm quen với tính tư duy (tính toán không dùng đến bàn tính).

Nội dung cụ thể:

–         Luyện tập bàn tính

          Các công thức bạn nhỏ trừ (SF-): 4 công thức

          Các công thức bạn lớn cộng (BF+): 5 công thức

–         Tính tư duy

          Giới thiệu khái niệm và hình thức tính tư duy

          Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số 3 dòng (không công thức).

51966191_410681383000210_3892865701764923392_n

 

Bình luận Facebook:

Các bài viết khác: