Sáng tạo cùng câu truyện “Cô bé quàng khăn đỏ” phiên bản Tiếng Anh

Đăng ngày: 09/09/2019 Lượt xem: 7210

CÂU CHUYỆN “CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ” DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TRẺ THƠ

Kịch là một trong những tiết Tiếng Anh thú vị của chúng con. Thông qua kịch, chúng con học Tiếng Anh giao tiếp thông qua ngôn ngữ nhân vật hóa thân.
Tuần này, chúng con có tiết học thú vị với câu chuyện quen thuộc “Cô bé quàng khăn đỏ”. Nếu như cốt chuyện cũ, cô gái quàng khăn đỏ và bà ngoại đều bị con chó sói ăn thịt.

Thì với câu chuyện của chúng con sẽ nhẹ nhàng hơn, thay vì để bà bị sói ăn thịt thì bà ngoại Bảo Ngọc lại nhanh trí hơn, trốn ngay vào gầm giường và sáng tạo câu chuyện theo một cách ngây thơ của trẻ nhỏ 4 tuổi.

Và đây nội dung câu chuyện chúng con được kể và học, bố mẹ hãy trò chuyện và đóng vai cùng con yêu ở nhà nhé

NARRATOR: Once upon a time there was a very beautiful blond girl who lived in a village near the forest with her mother. One day her grandmother gave her a very nice red riding cloak, that is why everybody in the village called her Little Red Riding Hood. One day…

LITTLE RED RIDING HOOD: Did you call me, mother?.

MOTHER: Yes, darling. Your grandmother is very sick. I want you to go to her house and take her this little basket with some bread and honey.

LITTLE RED RIDING HOOD: Yes, mother.

MOTHER: But don´t stop in the forest, and don´t talk to stranger. Do as I say, and get soon to your grandmother´s house.

LITTLE RED RIDING HOOD: Yes, mother.

NARRADOR: And Little Red Riding Hood went through the forest with the little basket for her grandmother who lived in a nearby village. Along the way, she saw many beautiful flowers in the forest.

LITTLE RED RIDING HOOD: Oh, what a beautiful flowers!. I will take some to my grandmother.

NARRATOR: She left the little basket in the ground to pick up some flowers, when suddenly…

WOLF: Good morning Little Red Riding Hood!. Ha, ha, ha, ha, ha.

LITTLE RED RIDING HOOD: Good morning, Mr. Wolf.

WOLF: Where are you going so early?.

LITTLE RED RIDING HOOD: I am going to my grandmother´s house to take her this little basket with some bread and honey.

WOLF: Ha,ha, ha, ha, ha, and does your grandmother live far from here, Little Red Riding Hood?.

LITTLE RED RIDING HOOD: Oh no, Mr. Wolf, she lives just across the forest in the first little house in the village; the one with the white door.

WOLF: Good-bye, Little Red Riding Hood. I hope she gets better. And look, do you see that road?.

LITTLE RED RIDING HOOD: Yes, I do.

WOLF: Just follow that road and you will get soon to your grandmother´s house.

LITTLE RED RIDING HOOD: Oh, yes I will, thank you!

WOLF: Good-bye, ha, ha, ha, ha, ha!.

NARRATOR: Little Red Riding Hood kept looking for flowers disobeying her mother who told her not to stop in the forest and to get soon to her grandmother´s house. Meanwhile, the wolf knocked at Little Red Riding Hood grandmother´house.

GRANDMOTHER: Who´s there?.

WOLF: It´s me grandmother, Little Red Riding Hood, and I brought you a basket with some bread and honey.

GRANDMOTHER: Come in my little daughter, push the door.

NARRATOR: As soon as the wolf entered he gobbled up Little Red Riding Hood´s grandmother. Then he put on a nightgown, jumped into bed and waited for the little girl. A few minutes later Little Red Riding Hood arrived at her grandmother´s house. She knocked at the door.

WOLF: Who´s there?.

LITTLE RED RIDING HOOD: Grandmother, it´s me, your granddaughter, Little Red Riding Hood. I came to bring me a little basket with some bread and honey.

WOLF: Come in my little daughter, push the door.

NARRATOR: Little Red Riding Hood entered the little house. She went straight to her grandmother´s room, and in the bed there was the Wolf dressed with her grandmother´s clothes.

WOLF: Come in, my little girl. Rest for a while

NARRATOR: Little Red Riding Hood sat in a chair, and looked at her grandmother.

LITTLE RED RIDING HOOD: Oh grandmother. how large arms you have!.

WOLF: They are to hug you better, darling.

LITTLE RED RIDING HOOD: Oh grandmother, how big legs you have!.

WOLF: They are to run faster, sweety.

LITTLE RED RIDING HOOD: Oh, how big ears you have, grandmother!.

WOLF: They are to hear you better, honey.

LITTLE RED RIDING HOOD: And how big eyes you have!.

WOLF: To see you better, Little Red Riding Hood.

LITTLE RED RIDING HOOD: Oh grandmother, and why do you have those big teeth and that big mouth?.

WOLF: They are to eat you better!. Ha, ha, ha, ha, ha!.

NARRATOR: And the Wolf gobbled up Little Red Riding Hood. Then the wolf fell asleep. Meanwhile a woodsman was passing by the little house, when he saw the door opened. He entered, looked for the old lady, and then he saw the wolf.

WOODSMAN: The wolf is sleeping!. And he´s so fat!. I hope I am on time!.

NARRATOR: Then he took the wolf by the neck and made him spit out the poor Grandmother and Little Red Riding Hood who were still in one piece.

LITTLE RED RIDING HOOD: Thank you, good woodsman.

GRANDMOTHER: This will be a lesson for you, Little Red Riding Hood. Now you will never disobey your mother again.

THE END

69462547_180801382965224_4336608704741769216_o

69920282_180801636298532_5860435978644094976_o 69279387_180801509631878_3093646148531912704_o 69656156_180801446298551_8333858759092731904_o 69793296_180801426298553_4229177236067975168_o

Bình luận Facebook:

Các bài viết khác: