Đào tạo nội bộ định kỳ hàng tháng cho CBGVNV

Đăng ngày: 15/07/2023 Lượt xem: 29
KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC NÂNG CAO GIÁ TRỊ MỖI NGÀY
Đều đặn hàng tháng, Hệ thống Giáo dục trải nghiệm Amon Kindercare tổ chức các buổi đào tạo cho CBGVBNV.
Amon không chỉ là nơi để nhân sự cống hiến và làm việc mà còn là nơi đào tạo nghiệp vụ, kĩ năng cho cho mỗi cô giáo.
Amon là nơi đi đầu trong phương pháp giáo dục trải nghiệm, ứng dụng các phương pháp giáo dục sớm trong việc giáo dục và định hình nhân cách cho trẻ dưới 6 tuổi. Chương trình của Amon không ngừng được cải tiến trong suốt 8 năm qua.
Bác Huệ chia sẻ “”Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa hãy đi cùng nhau…”. Vì vậy, đều đặn hàng tháng, đội ngũ Amon lại quy tụ để cùng nhau phát triển bản thân, nâng cao kĩ năng nghiệp vụ. Nhờ những buổi như thế này giúp các cô giáo tự tin, có định hướng rõ ràng trong công tác giáo dục và chăm sóc trẻ. Và cũng đảm bảo chất lượng giáo viên, chương trình ở Amon đồng đều trên toàn hệ thống.

Bình luận Facebook:

Các bài viết khác: