Amon Kindercare – Lớp BABY – #AmonKindercareMyDinh khám phá theo Dự án “ĐỒ ĐỂ ĐỰNG”.

Đăng ngày: 23/04/2018 Lượt xem: 360

Lớp BABY – #AmonKindercareMyDinh khám phá theo Dự án “ĐỒ ĐỂ ĐỰNG”.

Xung quanh em có bao nhiêu thứ có thể dùng
để Đựng ? Chúng mình cùng nhau trải nghiệm, khám phá
Dự án “ĐỒ ĐỂ ĐỰNG” nhé!
????????????????1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 

Bình luận Facebook:

Các bài viết khác: