Amon Kindercare – Lớp Baby 2 – Amon Kindercare Nam Cường thích thú tìm hiểu chủ đề ” ĐỘNG VẬT NUÔI”!

Đăng ngày: 15/03/2018 Lượt xem: 360

Lớp Baby 2 – Amon Kindercare Nam Cường thích thú tìm hiểu chủ đề ” ĐỘNG VẬT NUÔI” dưới sự chuẩn bị chu đáo của các cô. Ad mời bố mẹ cùng ngắm nhìn các con nhé.

16 15 14 13 12 7 8 9 10 11 6 5 4 3 2 1

 

Bình luận Facebook:

Các bài viết khác: