Amom Kindercare – Lớp Kinder 1 – Amon Kindercare Nam Cường hào hứng với Dự án “RAU – CỦ – QUẢ” áp dụng pp giáo dục sớm Reggio Emilia.

Đăng ngày: 13/03/2018 Lượt xem: 701

Lớp Kinder 1 – Amon Kindercare Nam Cường hào hứng với Dự án “RAU – CỦ – QUẢ” áp dụng pp giáo dục sớm Reggio Emilia.
Cảm ơn nhà tài trợ chính TACA FARM nhiều nhiều nhé!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bình luận Facebook:

Các bài viết khác: