Một ngày tải nghiệm đầy thú vị của chúng con tại VIỆN BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM

Đăng ngày: 05/11/2022 Lượt xem: 55
Một ngày tải nghiệm đầy thú vị của chúng con tại VIỆN BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM
?Hóa ra ở đất nước Việt Nam này, không chỉ có dân tộc Kinh như chúng con mà còn có đến 53 dân tộc khác. Mỗi một dân tộc đều có những phong tục tập quán mang nét đặc trưng riêng, không trộn lẫn vào đâu.
?⛩Chúng con được trải nghiệm căn Nhà”Rông”, nhà sàn của dân tộc Thái, nhà Dài của dân tộc Ê đê. Cùng với đó, chúng con được trải nghiệm và lắng nghe giới thiệu các hiện vật và văn hoá của từng dân tộc. Các hiện vật này được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau như: dân tộc, công dụng, y phục, trang sức, nông cụ, ngư cụ, vũ khí, đồ gia dụng, nhạc cụ, tôn giáo-tín ngưỡng, cưới xin, ma chay và nhiều hoạt động tinh thần, xã hội khác…..

Bình luận Facebook:

Các bài viết khác: