Amon Kindercare – KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VÀO LỚP 1!!

Đăng ngày: 29/12/2017 Lượt xem: 484

Chúc mừng các con học sinh khối Kinder Trường Amon Kindercare – Chăm sóc và giáo dục Trẻ bằng trải nghiệmTRÚNG TUYỂN vào Trường Phổ Thông Quốc Tế Newton– Năm học 2018 – 2019!

1 23

Bình luận Facebook:

Các bài viết khác: